Bezig met het verwerken van de foto

Persinformatie:
Voor persinformatie of de mogelijkheid tot een interview:

Woordvoerders
G.Hoekstra en J.P Stienstra zijn de algemene beleidswoordvoerder.
Wil je een interview of reageren?

Voor informatie en communicatie rond het aanbod, de dienstverlening en het imago?  

 G.Hoekstra en J.P Stienstra 06-27496731\